Ana SayfaVefat Edenler İletişimOtobüs TarifesiAkvirancaSitede arama yap
AKOREN
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akörende tarım yapılan  Arazisinin  % 10.79 u sulanabiliyor.

 

Tarih26.12.2015 09:18   Akören Sitesi Sayaç kişi bu haberi okudu
 

Akörende tarım yapılan arazilerin  ancak % 10.79 u sulanabiliyor.Geri kalan % 89.21 ise malesef kurak arazi yani bizim tabirimizle kıraç arazi.Yeni yapılan Akören Göleti yağmurlama sulama ve Boyalık mevkii yağmurlama inşaatlarının tamamlanması sulanabilir araziyi artırmasada en azından sulamayı kolaylaştırcağından verim artışı sağlayabilir.Akören Karahüyük Pompaj sulama inşaatının bir an önce faaliyete geçirilmesi ve Akören Çiftçisinin hizmetine sunulması gerekmektedir.Ayrıca Çiftçilerimizin araziden daha çok faydalanması için Akören genelinde Arazi toplulaştırma çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerekmektedir.Aşağıdaki haritada Karahüyük Pompaj sulasının Bir krokisi ni görmektedisiniz.Mavi ile boyalı alan Yukarı ve aşağı Yarımca mevkileridir.

 

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacına yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Bu amaçlara ulaşmak için kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek istemektedir.

Bölgesel gelişmeye yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli ise bölgenin bütün detayları ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, bölgenin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit edilmesi, mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik açısından yeniden yorumlanması ve bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerin birbiri ile ilişkili olarak icra edilmesi gerekmektedir.

Bu amaca yönelik olarak MEVKA, Bölgenin Mevcut Durum çalışması ve 2010-2013 bölge planını hazırlamıştır. Bu işlem yapılırken bölgeyi oluşturan ilçelere yönelik olarak GZFT Analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve her ilçe için bir İlçe Raporu hazırlanmıştır.

Diğer yandan MEVKA, "Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi" için ihaleye çıkmış ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler ile MEVKA tarafından yürütülen Bölge'ye ilişkin stratejik plan ve vizyon çalışmalarının kapsamlı ve derinlikli olmasının sağlanması amaçlanmıştır.

İhale kapsamı faaliyetlerin icrasına yönelik olarak Yüklenici tarafından ilçelerde "İlçe Odak Grup Toplantıları" düzenlenmiş, "GZFT Analizleri" yapılmış ve ilçelere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar ve planlar incelenmiştir. Bütün çalışmaların, bilgilerin özgün bir yöntemle Rekabetçilik ekseninde yeniden yorumlanması temelinde birleştirilerek 2023 Vizyon Stratejisinin Belirlenmesi amacına hizmet etmesi sağlanmıştır.

Elinizde yer alan doküman, 2023 Vizyon Stratejilerinin belirlenmesine esas oluşturan "İlçe Raporu" dur. İlçenin mevcut durumunu göstermekte ve ilçe potansiyellerin kullanımına yönelik olarak altyapı oluşturmaktadır.

 

DOĞAL YAPI

COĞRAFİ ÖZELLİKLER

Konya ili Akören ilçesi, 37°27' Kuzey enlemi ile 32°22' Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 68 km'dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.130 metredir. İlçenin, kuzeyinde Konya Merkez ve Abaz Dağları, güneyinde Bozkır, batısında Seydişehir ve doğusunda Çumra ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 560,5 m2'dir.

Düz bir arazide kurulmuş olan Akören, İç Anadolu Bölgesinin güney batı kısmında yer almaktadır. İlçenin batı ve güneyi dağlık, kuzey kısmı ise Abaz Dağları nedeni ile engebelidir. İlçenin mülki sınırları içerisinde May Baraj Gölü ile Akören ve May Göleti bulunmaktadır. İlçenin güneyinde bulunan tabii Mavi Boğaz ilçenin doğal güzellikleri arasında yer almaktadır.

lçe Alan Kullanım Dağılımı Tablosu

* Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır.

Konya süt üretiminin %0,72'si, Göller Havzası süt üretiminin ise %3,12'si Akören ilçesinden elde edilmektedir. İlçedeki en fazla süt üretimi, büyükbaş hayvanlardan sağlanmakta olup, ilçe büyükbaş süt üretimi, Konya büyükbaş süt üretiminin %0,70'ini, Göller havzası büyükbaş süt üretiminin %3,04'ünü oluşturmaktadır.