Ana Sayfa Haberler Vefat Edenler İletişim otobüs tarifesi  akviranca  telefon rehberi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akören'in Kuruluşu:Kayıbeleni veya Kayıderesi

Tarih 02.12.2019 08:37:34  web counter free Kişi Bu Haberi okudu

Anadolu'daki kayı isimleri Osmanlılarla Anadolu'ya gelmiştir. Buralara bu isimleri veren Osmanlı Türkleri olmuştur. Osmanlılar Kayı aşiretinden olduğu için, Anadolu'nun birçok yerlerine buna benzer isimler vermişlerdir. Kayıbeleni de bir Osmanlı köyü harabesidir. Yukarıda bahsettiğimiz Tülce ile ilgilidir. Bitek fakat küçük bir vâdî olmak dolayısıyla gittikçe artan nüfusa kâfi gelmemesi ve bilhassa komşu köy olan Akçeşme halkı Akviran (Akören'e) göç edince bunlar da buradan ayrılarak Akviran a gelip yerleşmişlerdir.

Yedi örenin bir araya gelmesinden teşekkül eden bu insan topluluğunun bugünkü durumu incelendiğinde bu kasabanın Osmanlı ve Selçuk köylerinden kalan örenlerin bir araya toplanmasından meydana gelmişse de kasabanın kesin olarak ortaya çıkışı onsekizinci yüzyıl sonlarıdır. Akören'in büyümesi ve çoğalması I. Dünya Savaşından sonradır. Kaynak kişi olarak seçtiğimiz Akören'in Ağalar Mahallesinden Sayın Hüseyin Ceylân Akören tarihi ile ilgili bize şu bilgileri vermiştir."Ertuğrul Bey, o günkü devletin inkıraza uğradığı bir sırada Kayı boyu ve Oğuz boylarındanyedi aile Akviran'a gelerek Akviran'ın bugünkü Kayıbileni dediğimiz yerde iskân edinmiştir. Bayındır dediğimiz mevkiye ise Bayındıroğulları yerleşmişlerdir.netice Akviran'ı tenha bulmuşlar. Oradaki suya kapılarak: Akviran'a gelmişlerdir.

Gelenler Şunlardır:

 Kara Ahmet Kara Mehmet,Kuyucular,Tosbalaklar Ailesi,Dursunlar,Molla Ahmet, Sofular,hacı Veli,Kara Himmet

Ertaşlar,Kara Hasan Oğlu Halil Efendi nesli bunlar,Kara Halil,Kara Mustafa Memleketin batısından doğusundan yedi viraneden gelipAkviran a yerleşirler. Akviran'ın yedi viranesi olan

1.     Bayındır

2.     Kayıbileni

3.     Kisecik

4.     Mihrap

5.     Aşağı Yarımca

6.     Yukarı Yarımca

7.      Ertaş Boğazı'nda halâ yıkıntıları vardır. Bundan sonra Akviran' ın ahalisinin çoğalması, nüfusun kesâfeti ziraî ticarî yönündendir. Akviran'a gelen ailelerin pekçoğu Antalyadan gelmişlerdir. Tabii o zaman Antalya vilâyet değilmiş.
Antalya dan gelenler Antalyalı Bekir Efendi,Embeller Sülâlesi,Sarı Hafızlar,  BıyıklılarMehmet Karabiber, İbrahim Yapıcı bunlar Antalya'dan gelen Bekir Efendi'nin neslindendir. 0 zamanki Antalya bataklıktı. Bugünkü, haliyle Antalya'yı görseler kimse gelmezdi. Antalya'nın bataklık olmasına karşılık, Akviran ormanlıktı. Antalya'dan gelen ikinci sülâle,
eski belediye reisimiz Sayın Ali İhsan Doğru'nun ecdadı Geyveli Ali Efendidir. Nesli Tülce Mahallesinde devam etmektedir.(Tülceler, Yoncalıklar, Doğrular) Üçüncü olarak gelenler ise, Manav Mehmet oğlu, Hacı Mustafa, Gök Osman, Hüseyin, Muharrem  oğulları, Ekenler, Kör Hafızlar, Kel Hacıgil; dördüncü olarak gelenler Antalyalı Topal Mehmet (bu kimse bugünkü Kanoğlu Sülâlesi Özkan oğullarını temsil eder.) Beşinci olarak İmamoğulları diye bir sülâle gelmiştir. Bunlar Yakışlar lâkabı ile anılırlar. Yine Antalya'dan gelen Deli Ahmet, Karadeli sülâlesine mensup Deli Mustafa bunlar da Tıngırlar neslini temsil ederler. Deli Mustafa oğlu Tıngır, İbrahim oğlu Osman, Hasan, Mehmet Hacı bunların gelişleri I. Dünya Harbinden evvel başlamıştır. Kurtuluş Savaşında tek tek gelenler olmuştur. Rodos Osmanlı emrindeyken değil de, Osmanlı emrinden çıktıktan sonra korkuyla birlikte Antalya'dan göç başlamıştır. Bozkır Havalisinden gelenler ise Bozkır'a bağlı Akkise köyündendir. Buradan olanlar Hafız Salih oğulları, İbiş, Hüseyin, Abdullah, Ali İbiş'in oğulları Hacı İbrahim, Mülâzım Mehmet Ağa, Mustafa Avcı, Deli Hafız, Hüseyin, Palanın Memiştir. Akkise köyünden gelenlerin diğerleri ise Aşık Bilâl, Âşık Ahmet, Abdullah, Âşık Osman ile Bozkır'ın  Çoban Hasan ve bunun dört oğlu vardır. Konyalı Koyunoğlu Hacı Mehmet'in karısı Aliye (Koyunoğlu Müzesinin Sahibinin hanımı) Tenekeci Paşa'nın kayın babası olan Konya Belediyesinden emekli olan Şükrüdür. Demek ki, Akviran a göçen halkın çoğu Antalya'dan, Bozkır'dan Akkise'den gelmişlerdir.