Ana Sayfa        Haberler          vefat edenler   iletişim         Otobüs Tarifesi   Akviranca         Tel Rehberi

 

 

 

Yükleniyor...

 

 

 

 

B i r  A k v i r an  h a n l ı l ı ğ ı  h i k a y e s i 

Tarih19.01.2016 09:29   Akören Sitesi  web counterkişi bu haberi okudu

 Ömer Eğren

Hanlar Hanı Bayındır Han, Kayı Beyi komutasındaki ordusunun başında, galibi olmayan “Kütoğlan Kaklığı” savaşının ardından askerlerini alır Eksilâ üzeri, Koca Taşın önünden Şana’ya oradan da Sığır Yatağına iner. Çay Boyunu (bugünkü Kayı deresi) takip ederek, adı bugünde halen Bayındır olan yere gelir ve otağını buraya kurar. Burada üç gün, üç gece kalır. Dede Korkut, Ordu komutanı olan Kayı Beyi, Köy Hocası, Topal Hafız, Ali Osman Efendi, Mehmet Emin Hoca, Mektepli Hadıklının Alı, Selâhattin Efe, Macar, Cıvanın Iğsan, Buyruk ve diğer bilgeleriyle istişarelerde bulunur.   Sonu gelmez kardeş kavgalarından ve Çin entrikalarından uzak durmak için yeni yurtlar, otlaklar aramaya karar verilir. Bu mekan şuan bile Bayındır olarak anılmaktadır ve yerine Bayındır Hanı yapılmış ve 1970 lerin ortasına kadar dimdik ayakta kalabilmiştir. Ne yazık ki daha sonra yıkılıp yerine ağıl yapılmıştır. (Şuan o ağıl mevcudiyetini korumaktadır.) Bayındır Han ordusunun başında, gavur göbedinin kıyısından, Sakal Tutan köprüsünün üzerinden Ulaşlar istikametinde ilerler. O an üzerlerine bir sis bulutu çöker ve önlerinde Gök Başlı Boz Kurt belirir. Bu Bozkurt dışında yer-gök görünmez. Bayındır Han rehberi Bozkurt eşliğinde Kapan Deresi üzerinden Dağ Sarnıçlarına ulaşılır. Burada sis bulutu dağılır, hava aydınlanır, güneş açar, her yer yemyeşil otlaklar ve geniş düzlükler vardır. Gök masmavidir ve Türkler için kutsal renktir. Artık burası onlara işaret edilmiştir, yeni Yurtları burasıdır. Dağ Sarnıcı merkez olmak üzere; Yıldırım Çukuru, Yoncalık, Gediğin Ardı, Garga Görmez, Öküz Yolu, Elmalı Deresi, Orta Sivri, Erik Alanı, Çatırık, Kervan Konağı, Abdurahman Sarnıcı, Doğlu, At Ovasında nice yüz yıllar kalırlar. Savaşın yaraları sarılır. Nice-nice gürbüz yiğitler yetişir. At biner, kılıç kuşanır, ok atarlar. Sürülerle semiz atlar yetiştirilir. Sarı Geçililer, Kara Geçililer, Mor Koyunlular kız alır, kız verirler. Toylar yapılır, kımızlar içilir. Tekecik gezdirilir, Saya bayramları yapılır. Demiri icat eder ona şekil verirler. Demire çivte su verip keskin kılıçlar yaparlar. Örsün üzerinde demir dövüp Türk günü tertip ederler.    Derken; geçimini odun yakıp kömür elde etmekle sağlayan Soyacaklı Hilim, bir gün tarak gibi sık orman ağacından bolca keser ve altını yakar. O gün biraz fazla yakmış olacak ki, altı demir madeni olan dağ erir ve Çardak sekisine doğru akar. (Ooooo!) Gök Başlı Boz Kurt orada yine belirir. Bu iyiye işarettir artık çıkma vakti gelmiştir. Zaten Dağ Sarnıçları dar gelmektedir. Artık Otağ ve çadırlar sökülür, bir 29 ekim Cumhuriyet Bayramı günü önde; elinde tuğu ile Arif ERTUĞ amcamız ve Bayrağı ile Abdurrahman ALBAYRAK Amcamız yan-yana olmak üzere, boy-boy dizilirler. Arkadan binbeşyüzkırkiki baştan oluşan at sürüsü (hergele). Dörtyüzellialtı baştan oluşan manda (camız) sürüsü. Yoz-sağmal karışık binüçyüzyetmişüç baş sığır ve öküz sürüsü. yirmiyedibin altıyüz altmışdört baş (sarı geçi, gara geçi, mor koyun) davar sürüsü ve mısırga, gaz, tavuk gibi kanatlılarla birlikte kortej halinde Dolu Kuyu üzeri kademeden aşağı inilir. Kademe merkezli Sağ cenah (Belen Tepesi) ve sol cenah (Horazın Tepe) olmak üzere yerleşim düzeni alınır. Belen tepeye Macar, Hacımarlar, Hilimler, Cıvan Gil, Alı Baba Gil, Kirmanın Arif Gil. Horazın Tepeye Selahattin Efe, Avcı(Saray Hekimi), Berber Hidayet, Deli Bayram, Ala İzzet, Güdek Halil, Dadavun Yarım, Abbaslar Vs. taksimat yapılıp yerleştirilir. Bu gün bile o günkü namını yürüten aileler meşhurdur. Pişin Gil (Eryiğit), Sakalar (Gürbüz), Çelebi Hacımarın Amat), Civan Gil, Tat Hacımarlar (Koçak), Hilimler (Kültegin Kağan), Borzan Gil (Gök), Başa (Paşa) Gil, Oğuzlar (Abbaslar), Yoncalıklar. Not; Senin ile bana bir şey yok Mustafa Abi..:) (Hacı Hasan gil ve Hacı Adîl Gil)    Bu güzelim Türk Ocağını yurt edindikten sonra, adına AKVİRAN Bucağı (Nahiyesi) denmiş. Selçuklular, Karman Oğulları ve Osmanlılar zamanında çok büyük yararlılıklar göstermiş. Çanakkale’de, Yemen’de, Galiçya’da, Doğu Cephesin de nice şehitler-gaziler vermiş. Daha dün Kore’de Kıbrıs’ta gaziler çıkarmış, civanmertliği ile nam salmış. (Kore gazisi Abdurrahman Mermer, Kıbrıs gazileri Yaşar Öner, Hasan Mucuk, Ekrem Özden, Ali Karabayır Vs.). Yıllar içinde adını büyültmüş AKÖREN ilçesi olmuş ama, erozyana uğramış, aşınmış, hem nüfus olarak, hem kültür olarak çok büyük kayıplar vermiş. O eski Akviran’ın tadı yok artık. Nice Bakanlar, Millet Vekilleri, Paşalar, Profesörler, Rektörler, Genel Müdürler, Birim Müdürleri, Pilotlar yetiştirmiş göndermişiz Ankara’ya. Avrupa’yı bile biz ayakta tutmuşuz. Ekonomisi bizim sayemizde düze çıkmış, kalkınmış istikrarı yakalamış. (Daha neler…!) Giden geri gelmemiş.  Hani nerde Bakanımız Abdullah Tenekeciler, Profesörümüz Abdullah Harmancı, Rektörümüz Abdurrahman Kutlu, Pilotumuz Levent Eğren, Doksan Ahmedin Uşakları (Müdürlerimiz). Avrupa’dan Veyis Güngör, Ahmet Demirkan, Abdurrahman ve İbrahim Gülkara’lar, Ayhan Ercoşkun, Velez Velesinin Uşakları, Ahmet Uğuz, Hadıklının Alı’nın uşakları daha niceleri sığır sürmeye gider gibi gittiler bir daha geri dönmediler. Gitsinler bakalım gara bağrımız onlara da dayanır. Eskiden ortaokulda Ticaret dersi seçmeli idi. Ama bir kahve kültürü dersimiz vardı ki mecburi idi. Herkes poker, pişti, okşin, rest pot açık, bi fiş daha bilmek zorundaydı!!! İşte o zaman tananın kuyruğu koptu. Şimdi bir de üniversite geldi. Erozyon değil, hepten sel aldı götürdü. 1970 lerden  sonra teknolojiye yenik düştük. Nesini sorarsın Akören ö…ş de. Ağlayanı yok!!!!!!!     Derken efendim; o çok sevdiğiniz Akviranınız bu işte! Nasıl hoşunuza gitti mi? Ben size dedim ki konuşturmayın beni. Ben konuşursam yer yerinden oynar. Çok şey gün yüzüne çıkar. Buyurun alın işte yaptığınızı beğendiniz mi? Saçımızı önümüze taradık kel göründü…. Sürçili lisan ettikse affola….:)

                                                                                         Ömer EĞREN

 

 

Konya Akören İlçesi  Web Sitesi akoren.gen.tr  Ali Bekir Gültekin