Ana Sayfa Haberler Vefat Edenler İletişimotobüs tarifesi akviranca telefon rehberi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olmazsa Olmazımız Lakaplar

25.03.2017 19:15:38 Free CountersKişi Bu Haberi Okudu

(Hayat Bilgisi, Ekmek-Su Gibi)

Yazan :Ömer Eğren (Karaböcügilden)

 Şimdi ben dirim ki hani eskiden çocukken genel kültür yarışması diye gaz lambasının ışığında bir (isim, dağ, şehir, devlet) oynardık ya. İşte biz onun Akviranlıca versiyonunu, hayat bilgisi dersi olarak, lakapları alfabetik sırayla oynayalım diyorum. Yarın öbür gün biri tutar çorbaya adam okunacak diye elimize bir liste tutuşturur, o zaman saf, saf adamın yüzüne bakmamış oluruz. Böylece bir işe yaramış olur. Hem de ‘hayatımızınbilgisi’nin ilk eşiği olan dersi, yani ileride hayatımızın bilgisi olacak olan lakapları öğrenmiş oluruz. Zırr cahil olmak iyi bişiy değil. Bilesiniz ki boşuna değil bunca emek, bunca zahmet. Haydi Bismillah….

A’dan = (süre 5 dakika); Abbasların Durmuşali, Apanların Arif, Ardıçlının Adil, Akış Amat, Altı Bilal, Ahırlı Mustafa, Alı Babanın Muarrem, Alı çavuşun Muhammet, Akcan, Arıcıların AliOsman, Arifçavuşun Kazım, Arabacı Üseyin, Arnavudun Halil, Aslandaşlı Memedali, Asarlıklı Kadir, Alibeğin Memet, Ataşın Musa, Azimenin Mustafa, Afyanlı Nuh, Arap Sayit, Arzının Osman, Alanlı Memet, Abilenin Osman, Avdanlı Mustafa, Avcı, Âşık Amat, Aşcı Memet, Ala İzzet… süre bitti, kalemler masaya…

    B’den; Bostan Gara, Buyruk, Biberlinin Amat, Bortlacının Rafet, Boyacı Zali, Bacaklı Duran, Barnaksız, Burunsuzun Selâttin, Burganın Omar, Bülüçcü, Boladın Alı, Bozdamlının Sülüman, Bardakcı, Bayramın Halil, Bekereci Gil, Bekçi Alı, Berber (Irza, Yakup, Abdılla, Alı hepsi geçerli), Böcünün İskender. Başanın Amat, Bülüç Efe, Bey Uşağı K… Hasan emmi, (Odalarıyla menşur.) Borazanın Halilİbrağım ,Böcülerin mustafa,Burunsuzun arif( Maşallah Halil İbrahim bereketi var say, say bitmez.) Süre bitti…  

    C’ den; Celilin Alı, Cicili, Cıbır Hakkı, Civilinin Osman, Canım Ağanın İskender, Cengiz, Cötdür Memedali, Cafarın Sülü, Camız Ağa,  Cartlağın Onbaşı, Cıvan gilin Iğsan, Coşkunun Akif, Camıgelinin Nuh, Çukurun Hamdi, Çatlının Alı, Çerkezin Abdılla, Çimenlinin Sarettin,  Çete,  Çildirin Amat, Çilli, Çini, Çavşat, Çolak Akif, Çoturun Alı, Çoban Osman, Çapıtlının ÜseyinAli, Çatkafanın Yusuf, Çerçi Memet, Çereçci Bayram,

    D’ den; Baştan, (Do… ni… kalem yazmadı, halla halla, yazmaya başladı.) Dalıoğlan, Doksan Amet, Deldurmuşun Halil, Deligızın Alı, Demirci Rasim, (deli Dumrul ya da Dirsehan Oğlu Mete yazan (-)yi yedi). Dikicilerin Siyit, Durmuş hocanın Bilal, Dalgacı, Damat Memet, [dapdöbel İdris, (kim, evi nerde, yok öyle biri), (-)yaz]. Durnaların Osman, Dadavun Yarım, Dervişin Amat, Dedenin Güçcüğün Omarali, Dadaloğlu (hayda güldürme beni, sil onu çabuk, şindik Dadaloğlu damı Akviranlı), Delişiyin Sülüman,dikicilerin arif (haaah o olur işte bak!),

     E’ den; Emirlerin Aziz, Embelin Sülüman, Elifin İyip (Maşallah adamda Eyup Peygamber sabrı var), Eskioğlanın Amet(bakmayın öyle didiklerine, hiç eskimedi), Ecir, Edebalı {uydurma(-)}, Esgilinin Murat, Ebeleğin Alı, Efe Abdılla, Elibol ÜseyinAli, Elci (Sülüman Öğretmen), Ecinli Siyit, Efkârın Sülüman, 

     F’ den; Fadiğin Osman, Fartlı Kadir, Feminin Osman, Felek Mustafası, Fakışın Muarem, Foto Macar (reklam afişi gibi oldu ama saydık), Fındıkların Üseyin, Fıldır Ayşası, Furuncu, Ben de şunu yazdım ama hani Akdaş Camisinin oradan gidiyon, gürcünün iyip, bekirusta gilin Selman, arıcılar, solakgilin kâmil, emirlerin osmanın evini geçiyon tıngırgızıgil, apanlar. Ecinli Siyidin evinin Gıble tarafında, Böcünün Amadın evinin ön (gündoğdu) tarafında evi varya Fişş… lenmek istemiyorum vaz geçtim. Kıytığın Amedin evi, Topcunun Osmanın evi, çerkezin Abdıllanın evi, Kösmüklünün evi ve Goca Caminin önüne meydanlığa çıktık. Dünya varmış beeh. Tamam bana (-) yaz.. Dilimin ucunda duru da diyemedim.:)))      

     G’ den; Güdek gil, Guldur Alının Sinan, Gürcünün İyip, Garaböcügilin Mustafa (beni garıştırmayın, ben Hacımarın) Gavsaracı Kazım ( çiz onu, bizim köyde öyle biri yok bizim köyde… sulandırmayın), Goca Musfa gil, Gon(g)ur OmarıKemal,  Golcu Memet, Güdek Halil, (geçerlidir. Hem güdek gil var, evleri çarşıda. Hem de güdek Halil var, evleri hacı topalın ısmayılın evinin orada, en son horazın tepedelerdi.) geçelim. Gudurakçının Celal, Genci Osman, Giyrekci, Goca Kerim, (Allah Rahmet eylesin iyi ustalardı rahmetliler, çok hanay damlar yaptılar.), Germiyan Oğulları (olmaz (-) çiz üstünü), Gabarık, Garabıçak, Gızıl Siyit, Gaçcanın Hasan, Gara Gızın Amat, Gağışdaklının Siyitmemet, Gasdanbullu, Garanlığın İyip, Gedik Hüsnü, Gaveci Şükrü, Göğüşün Müyütdün, Gademenin başı, Fartlı Kadirin evinin çaprazlamaya karşısı Hacı Halis Amca ve onun yakında Datlı Guyunun başında (Bu harfden bir kişi daha biliyom ama söğdürüyüz dii korkarım söyleyemem, -kimmiş merak ettik söyle bakalım. –yok ya Gaba Durmuş Amca olduğunu kesinlikle söylemem. İyi söyleme tamam sende sır olarak kalsın.) Gök Şirifin Alı,gûdûlerin.ahmet,Kalemleri bırakalım. 

    H’ den; Hilimlerin Ismayıl,Hacı Alı Murat, Hacımarların Ismayıl Hakkı, Hilimlerin Siydamet Hoca, Hırpıtlının Durmuş (çiz üstünü (-) salladın gene…), Hatıbın Amet, Hadıklının Alı, Hacı Hasan gilin HasanÜseyin, Bizimkide Hacı Adîl (Karaböcü) hazır hacıları-hocaları saymışiken, ama parantezin içini okumadan kim bilir senin hacı Adilini, hacı Hasan Hüseyin!!!!!. Sulandırmadan devam;  HacıBabalar, HacıSülümanlar, Hafızın Üseyin, Haşım Gilin Alisan, Helimenin Alı, Hikmet Hoca, Hiseli, Hamzaların Sarı Memet, Hocanın Üseyin, HacıVeli Gilin Memiş, Hanimin Omar, Hakkının Kenan, Hürünün Siydali, HacıGaranın İbiş,  Horaz Gilin HasanAli, Hacı Arap, Hacımarın Amat,Hat sülmanlar. Didik… Kalemleri bırak….

     I-Î-J’den; İnceKaranın Durmuş, Ipıl Alısı, İkizin Mustafa, İllezAlısının Siyit, İbiş Çavuş, İskenderin Sinan, Süre dol-(bir dakga kardeşim burda ‘iki Avratlı’ var. Tamam geçerli saydık.

     K’den; Kirmanın Arif, Keremin İbirağım, Kel Nuhun Arif, Kır Mevlüt, Kendir Hasan, Kara Kazım, Kışnak, Kelikçi, Kezibanın Garagöz, Kara Mevlüt, Kuru Kafa, Kilcilerin Siyit, Kara külahın Memedali, Kerimlerin Cemal, Kör Bekirin Ismayıl, Köftehor Nemci [öyle biri yok, Yaz (-)], Küpüşün Harun, Kilitci Memedali, Körcülün Üseyin, Kıytığın Amet (öyle dinirmi adamın gönlü olmazki..), Kör Hafızın Hasan, Koçak Gil, Kıyak Gilin Kenan, Kürküdilik, Karaböcünün Adil (daha önce zikredildi yaa. Sulandırmayın kardeşim), KelHacının Üseyin, KörNorinin Möylüt, Körcülün Üseyin, Koyuncunun Murat, 

     L’den; Leylek, leylek çekirdek, lay, lay lom… yooookkk….

     M’den; Mucunun Alının Omar, Memeke, Macar, Macarın Sarettin, Maylı Murat, Muavin Mustafa, Meryemlerin Abdıraman, Mutunun Omar, MilasOğlu Gil, Marangoz, Milazımın İbirağım, Macurun Hilim, Mulla Mustafa, Moruğun Sülüman… Süre bitti.,         

     N’ den; Nalbant Memet, Nasır Gilin Halbağım, Ismayıl, Niyaz Möylüt, Niğdelinin Amat, Nuh Çavuşun Alı, 

     O-Ö ‘den; Öküzcü Kerim, Ömür, OmarHocanın Musa, OmarAmat gilin Tirzi DurmuşAli,

 

     P’ den; Pepenin Siyit, Pepenin Veli, Püsküllünün MemedAli, Postacı Osman, Pırlağın OmarAli, Pala Memet, Pulisin Bekir, Pişin Gilin Mamıt

     R’den; Ramazanın Fatma, Rasimin Osman, Rabianın Durmuş, Rıfkı Gil (kimin Rıfkısı kardeşim, Hacı Muradın Rıfkı, İşte Hacı Murat ‘H’ de olur, ‘R’ de değil, İptal)… Tamam, kalemi kâğıdı bırak.

      S-Ş’ den; Sofu Bekir, Soyacaklı Hilim, Sarı Hafızın Mamıt, Sarıların Muzaffer, Samatlar, Saygısız, Saka Mustafası, Solak Gil, Solcu Murat, Sucu Memet, Seroşun İbirağım, Sağır Abdıraman, Sazlının DurmuşAli, Şalcının Duralı, Şipbenlerin Ismayıl, Şekerci Arif, Şakar, Şiferin Duran, Sazlı Oğlanın Amedin oğlu Veli, Selverin Harun, Semerci Tefık, SarıOğlanın Siydamet, Samancının Amet, Sadettin Alısı, Sakallı DurmuşAli, Selamların Hakkı, Sağır Kazim, Savatgilin AliOsman… sarıların ömer ali,Süre bitti..

     T’ den; Tokmağın İbirağım, Toromanın Durmuş, Tonturun İyip, Sadettin, Telefoncu Omar, Tencerelerin Ramazan, Tenikeci Müyütdün, Tomas Gil, Tıngırgızı Gilin Bilal, Türkmenlerin Siyit, Tetir Ramazan, Tiritlinin Durmuş, Teyyareci, Tekerci Gilin Hacı Zali, Tirencinin Halibağım, Topal SiyitMemedin Ismayıl, Topçunun Osman, Topal Arif, Tort Aziz, Tahtalıları Osman, Tatarın Memedimin, Tekişin SiyidAmet, Tersuslunun İyip. Topal Tavuğun Aşırrr. Tencerelerin ramazan,Toramanların Abdurrahman,Süre bitti.,

    U-Ü den; Uşak, Ütük, Üzeyirin Üseyin, Ümmetlerin Durmuş...  

    V’ den; Velinin Alının Hamdi, Vali Memet, Vurgunun Alisan, Vali Gilin Abi, Velez Velisi.   

    Y’ den; Yörük Oğlu, Yaylı Murat, Yamal Hasanın Hasan, Yamalının Ziya, Yavru, Yeni Bilal, Yeni Memet, Yağcının Abdıraman, YüğlüGızı gilin Bayram, Yüğlülerin Akif, Yatsının Üseyin, Yanıcıların Topal İbirağım. Tamam.

    Z’ den; Zelânın Nazim, Zaloğlu Rüstem (hopbalaa (-)), Zühdü Hoca, Zöllü, didik ve SON. Topla puanları…

Arkadaşlar; Yeni Bilalın RECEP, KaraKülahın ŞABAN, Hacı Garanın RAMAZAN, derken Berber Irzanın ARAFA, didik ve Yüğlügızı gilin BAYRAM la da bayramı ettik. GURBAN’ıda yazdıktan sonra ZÖLLÜ ile de noktayı koyalım didik. Ne Dersiniz? İyi ettik mi?

     Her zamanki gibi; yukarda adı geçen ve bu dünyadan ahirete intikal eden cümle geçmişlerimize Allahtan bolca ve bereketlice rahmet niyaz ediyoruz. İstemeden sürçili lisan ettikse yakınlarından helâllik diliyoruz. Affola diyoruz.

                                                                                                               Ömer EĞREN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2006  akoren.gen.tr Ali Bekir Gültekin alibekir47

    Facebookta paylaş