MbLgKe

 Ana SayfaVefat Edenler İletişimOtobüs TarifesiAkvirancaSitede arama yap
AKOREN
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiyeye Onlarca Beyin yetiştirmiş Bir Okulumuz.
Tarih26.12.2015 09:18   Akören Sitesi Sayaç  kişi bu haberi okudu
 

Evet Akören Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu böyle bir eğitim yuvası.İşte size tarihi ile misyonu ile eski ismi  Akören Gazi Mustafa Kemal İlköğretiminin tarihçesi.Yeni ismi İse Akören Mustafa Çetin Orta okulu

GAZİ MUSTAFA KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU VE AKÖREN EĞİTİMİNİN TARİHİ

Akören’in eğitim tarihi Osmanlı’ya kadar dayanmaktadır. Akören’in ilk eğitimi, adı şu an Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu olan okulda başlamıştır. Bu okul “aşağı okul” lakabı ile bilinen yerde eğitimine başlamıştır ancak; 1952’de okulun yeri değiştirildiğinden halk arasında Akören’in ikinci okulu zannedilmektedir. Resmi defterlerde bu okulun başlangıç tarihi bilinmemektedir. 1914'te S. Ali Akalın, ilk öğretmen olarak bilinmektedir.

Resmi kayıtlarımızda “Demirbaş Eşya Defteri”nde ilk defa 1927’de okulumuza mühür verilmiştir.

1930’da “Öğrenci Kütük Defteri”ne ilk öğrenci kaydı yapılmıştır.

“Teftiş Defteri”ne göre 1931’de müfettiş rapor tutmuştur.

“Personel Sicil Defteri”nde 1934’te  ilk muallim olarak Mehmet Alp gözükmektedir. 4 ay sonra Mustafa Çetin muallim olarak göreve başlamıştır.

“Öğrenci Kütük Defteri”nde 1935 yılında ilk mezununu vermiştir.Okulumuz yıllara göre isim değişikline uğramıştır.1934’ e kadar okulumuzun ismi İSTİKLÂL MEKTEBİ GAZİ MUSTAFA KEMAL İLKÖĞRETİM OKULUNUN  TARİHTEKİ İSİMLERİ……-1934 İstiklâl Mektebi1934-1944 Kurtuluş Mektebi 1944-1952 Akviran Mektebi1952-1967 Akviran Merkez İlkokulu 1967-1997 Gazi Mustafa Kemal İlkokulu1 1997Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu

 Okulumuz Akören’in en eski okulu olup eğitime başlangıç tarihi kayıtlarımız arasında bulunmamaktadır. Eğitimine şu an halk dili ile “aşağı okul” denilen yerde başlamış olup, toprak bina yıkılınca, daha yukarı doğru 1952’de 2 katlı 10 derslikli bir bina yapılmış ve okulun yeri değiştirilmiştir. 1968’e kadar Akören’de sadece 1 ilkokul vardı ve adı yıllara göre değişim göstermiştir. 1968’de “aşağı okul” diye anılan yere, yani eski okulun yerine tekrar okul yapılarak adı Mustafa Çetin İlkokulu olmuştur. 1968 tarihinde okulumuz öğrencileri bölünerek Mustafa Çetin İlkokulu’na paylaştırılmıştır. O günden bu güne Akören’de iki ilköğretim okulu eğitimine devam etmektedir.  

Akviran Ortaokulu 1957’de, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu ile aynı binada eğitime başlamış ve adı 1980’de Akören Ortaokulu olarak değiştirilmiştir. 1997’de ilköğretimin 5 yıldan 8 yıla çıkmasıyla beraber Türkiye’deki bütün ortaokullar kapatılmıştır.  

Akören Lisesi 1985’te, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu ile aynı binada eğitime başlamıştır. 1991’de Akören Endüstri Meslek Lisesi açılarak Akören’de 2 adet lise olmuştur. 1994’te ise bu iki lise birleştirilerek “Çok Programlı Lise” olarak hâlen eğitimine devam etmektedir. 

Okulumuz pek çok bürokrat yetiştirmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır;

Abdullah TENEKECİ; General, Devlet Bakanı,

Saffet SERT; Devlet Bakanı,

Altan TUFAN; Gelirler Genel Müdürü

Abdurrahman KUTLU; Selçuk Ünv. Rektörü,

Abdurrahman YALÇIN;  Etibank Genel Müdürü

Âdem ÖZDEN Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü,

Mustafa ÇOBAN Konya Müftüsü

Tahir DİNÇ; Belediye Başkanı, 

Ali İhsan DOĞRU; Belediye Başkanı,

Mehmet TEKKEŞ; Belediye Başkanı,

Ali TOSUN; Belediye Başkanı,

İlk ve Orta Öğretim Müfettişleri...

Akören, yetiştirdiği insanları ve birbirleri arasındaki tutkunluğu ile ön plana çıkmış bir ilçedir. Eğitime verdiği önemle bürokrasi ve siyasette başarılı olmasının sebebi Cumhuriyet öncesinde ve özellikle sonrası eğitime önem vermesi ile bunu başaran Akörenli genelde memur ve işçi sınıfında olsa da son yıllarda ticaret ve sanayi kolunda da başarılı olan evlatları ile kendini göstermesini bilmiştir. Akören’in kültürdeki en büyük temsilcisi ise Çetin ailesidir. Emekli öğretmen Ayhan Çetin-Nazmiye Çetin çiftinin uluslar arası üne sahip Çetin Maket Köy Müzesi, Aydın’ın Selçuk İlçesindedir. Çetin ailesinin İstanbul Minyatürk ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Mevlana Kültür Merkezi güzergâhında yaptırdığı Şehitlikteki Çanakkale Savaşı ve Anadolu’nun 1950’lerdeki yaşantısını konu alan maket kompozisyonu gerçekten görülmeye değer.

Akören’in eğitimdeki başarısının ilk sebebi Akviran İlkokulu’nun Osmanlı döneminde açılıp, 1925 yılında üç sınıflı hale getirilmesidir. "Mektepli" lakaplı Akörenli öğretmen S. Ali Akalın’ın 1914 yılında S. Mehmet Alp’ın 1926 yılında Akören’e gelerek öğretmenliğe başlamaları ilçemiz eğitiminin ikinci avantajıydı. 1934 yılından itibaren Mustafa Çetin’in kesintisiz 28 yıl memleketinde Baş Öğretmen olması eğitim seviyesinin doruğa çıkmasına zemin hazırladı. Bu konuda Akörenli öğretmenlerden Hüseyin Eruyar ve Mustafa Çetin öğretmenlerin yetiştirdiği Akörenli yirmiye yakın öğretmenlerimizin Akören’e katkılarını unutamayız. Özellikle 1920'li yıllarda Konya’dan gelen üstün vasıflı öğretmenlerden A. Rıza Nalçacı ve İbrahim Aczi Kendi’nin emeklerini rahmetle yâd ediyoruz.

Eğitimin önemini erken keşfeden Akörenli, devletin ve milletin zor yıllarında ikinci okulunu ve ortaokulunu kendiside sıkıntılı olmasına rağmen dişinden tırnağından artanla zamanın Akören Belediye Başkanı Hüseyin Özkanoğlu ve ilk milletvekili A. Rıza Ercan’ın önderliğinde yaparak hizmete sunmasını bilmiştir. 1954-1955 öğretim yılında açılan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve 1957 yılında eğitime başlayan Akviran Ortaokulu’na çocuğunu “Eti senin kemiği benim“ özdeyişiyle teslim etmiş, devamında da yükseğini uzak diyarlarda okuması için kendisi yememiş, giymemiş, çocuğunun kurtulması için hiçbir özveriden kaçmamıştır.

İstanbul’da bulunan Osmanlı Arşivlerinde bulunan 40 numaralı defterde Akören’in 1500 yılında mevcut olduğu, Akören'in Kuzeyinde bulunan Dedeler Mevkii'nde kabri bulunan Salih Efendi adlı zatın Ahmet Yesevi Hazretleri’nin talebelerinden olduğu kaynaklarda mevcuttur. Bu da eski adıyla Akviran’ın (Avren) Selçuklular devrinde kurulduğunu göstermektedir.

Akören, devletten aldığı yardımlar dışında en olumlu yardımları Ercan ve Aşık ailelerinden görmüştür. Ankara’da yaşayan Maden Mühendisi Nurullah Ercan babası Ali Rıza Ercan adına Meslek Yüksek Okulu yaptırırken, yine Ankara’da yaşayan Emekli Astsubay Ali Aşık da çok programlı liseye ek bir bina kazandırmıştır. Feyzullah Ertaş, Cafer Gündüz gibi ilçenin sorunlarına duyarlı olan iş adamlarımız da eksik değildir. Kağnıcı, Bilge aileleri ile Mehmet-Münevver Kurban çifti Akören dışında okul yaptıran hayırsever Akörenliler'dir.

Binlercesi okumuş Akörenli’nin ön plana çıkmışlarını şöyle bir hatırlayalım.

 

Ahmet Coşar

Yargıtay Başkanı

Abdullah Tenekeci

General / Devlet Bakanı 

Saffet Sert

Devlet Bakanı   

A.Rıza Ercan

Milletvekili

A.Turan Bilge

Milletvekili  

Abdurrahman Bozkır

Milletvekili

Abdullah Erkun

General

Prof. Dr. Abdurrahman Kutlu

Rektör

Altan Tufan

Gelirler Genel Müdürü

Halil Harmancı

Vakıfbank Genel Müdürü

Muzaffer Gültekin

Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürü

Kemalettin Akalın

Eczacılık Genel Müdürü

Abdurrahman Yalçın

Etibank Genel Müdürü

Mücahit Şahin

Bayındırlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Adnan Kurban

Sanayi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Mehmet Dadak

RTÜK Üyesi

Seyfi Özdil

Vali Yardımcısı

Ahmet Karaoğlu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı

Mehmet Aydın

Vali Yardımcısı / Kaymakam

Şakir Erkoç

Profesör

Ayhan Tufan

Profesör

Abdullah Harmancı

Profesör

Adem Öğüt

Profesör

Fatih Gültekin

Profesör

Önder Kutlu

Profesör

V.Ahsen Coşar

Barolar Birliği Başkanı

Mustafa Embel

Belediye Başkanı

Cemal Harmankaya

MEDAŞ Genel Müdürü

A.Kadir Gökçen

Genel Müdür

Halil Gençtürk

Bölge Müdürü / Diplomat

Adem Kılıçarslan

İller Bankası Bölge Müdürü

İsmail Öncel

Şekerbank Yönetim Kurulu Üyesi

Adem Özden

Özel Kalem Müdürü Daire Başkanı

Mustafa Akın

Sağlık Müdürü 

Durmuş Ali Kutlu

Şeker Fabrikaları Fabrika Müdürü

Rüstem Kılıçarslan

Köy Hizmetleri İl Müdürü

Seyit Demirci

Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

S.Ali Karatomas

Savcı / Devlet Denetleme Kurulu

A. Kadir Gök

Kültür Müdürü 

İsmail Hakkı

 Gültekin

TCK 3.Bölge Müdür Yardımcısı

 

* Akörenli’nin müteşebbisliğine de birkaç örnek verebiliriz. Konya’da ilk Konut Kooperatifini Akörenliler kurdu.                         

* Türkiye’nin imtihanla yeminli ilk mali müşaviri  Mustafa Soydemir bir Akören çocuğudur.                                                         

 * Çoğu ilçelerde bile spor kulübü yokken, henüz nahiye olan Akören’de Kültürspor’un kurulma tarihi 1959'dur.                        

 * Ataş Rafinerisi’nin ilk Türk Genel Müdürü Ahmet Akın ile D.S.İ genel Müdürü Hikmet Turat da Akörenli'dir.               Bağ-Kur’un İlk Genel Müdürü ve KDV'nin mucidi Altan Tufan’da Akörenli'dir.              

* Konya Minibüsçüler derneğini Akörenli A.İhsan Ersoy, Musa Tınkır ve Ali Aydemir kurmuştur. İlk başkanı da A.İhsan Ersoy’dur.       

* Almanya’da ilk İslam Cemiyetini kuran S.Ahmet Gültekin de Akören’in emektar hocalarındandır.